مارس 1, 2019

مدیریت منابع سازمان (ERP)

این سیستم ها بر خلاف MIS ها که جزیره ای هستند، به صورت یکپارچه و در یک دیتابیس واحد عمل می کنند…