x067ex0644x06ccx0632-x0645x0627x064501-00

 

  باعث افتخار است که ظهر امروز مجموعه فروشگاه های زنجیره ای پلیز مام به جمع مشتریان ما پیوست. این مجموعه در زمینه فروش سیسمونی و پوشاک کودک  می فعالیت کرده و در حال حاضر دو شعبه دارد که یکی در واقع در مشهد، احمدآباد، انتهای بلوار رضا می باشد و دیگری در هتل مجلل درویشی مشهد است.