نرم افزار وب حساب دارای زیرمجموعه های ذیل می باشد که بسته به نیاز مخاطب قابلیت گزینش و سفارشی سازی خواهد بود:

1- فروش

2- خرید

3- انبار و کالا

4-تولید

5- مراکز هزینه

6- مدیریت مالی

7- خزانه داری

8- اتوماسیون اداری

9- منابع انسانی

10- مدیریت ارتباط با مشتری

11- تنظیمات