نرم افزار وب حساب دارای زیرمجموعه های ذیل می باشد که بسته به نیاز مخاطب قابلیت گزینش و سفارشی سازی خواهد بود:

۱- فروش

۲- خرید

۳- انبار و کالا

۴-تولید

۵- مراکز هزینه

۶- مدیریت مالی

۷- خزانه داری

۸- اتوماسیون اداری

۹- منابع انسانی

۱۰- مدیریت ارتباط با مشتری

۱۱- تنظیمات