الف) تبادلات

۱- پرداخت
راه های مختلفی برای ثبت پرداخت در سیستم وجود دارد که کارآمدترین آنها از این قسمت می باشد. پرداخت به تامین کنندگان، خریدهای متفرقه و … از این قسمت ثبت می شوند. روش «ورودی های سریع» سریع ترین راه برای وارد کردن راحت پرداختی ها در محدوده زمانی معین می باشد.
۲- دریافت
۳- انتقال وجه بین حساب های خزانه
به منظور انتقال پول از یک بانک و یا وجه نقد به حساب دیگر از این قسمت استفاده می¬شود.
۴- لیست اسناد دریافتنی/پرداختنی
۵٫ تطبیق حساب بانک

ب) استعلامات و گزارشات

۱- استعلام حساب خزانه
در این قسمت می توان با انتخاب حساب خزانه و بازه زمانی مورد نظر گزارش دلخواه از حساب مذکور را مشاهده نمود.

1۲- گزارش های خزانه
می توان گزارشات کامل و متنوع و مرتبط با دیگر قسمت ها ایجاد نموده و خروجی گرفت.

ج) تغییرات

۱- حساب های خزانه
کلیه حساب های مربوط به سازمان از این صفحه تعریف شده و قابل حذف و ویرایش می باشند. برای افزودن یک حساب جدید پس از تعیین نام و نوع حساب و واحد پول باید کد حساب معین مرتبط با آن را انتخاب نمایید که قبلاً از قسمت مدیریت مالی/ تنظیمات/ معین ها تعریف شده اند.

2۲- واحدهای پول
در صورت نیاز می توان علاوه بر واحد پول کشور، واحدهای دیگری را در این قسمت تعریف نمود که فقط آنها را می توان حذف یا ویرایش کرد.

3۳- نرخ ارز
در این قسمت می توان نرخ ارزهای تعریف شده در قسمت قبل را بروزرسانی کرد تا قیمت جدید از تاریخ مذکور ملاک عمل قرار بگیرد.

4