شرکت معماری اطلاعات فعالیت خود را از سال ۱۳۸۹ در مشهد آغاز نمود. با توجه به نیاز های روز در زمینه نرم افزارهای مدیریت منابع سازمان، این شرکت بر آن شد تا اقدام به تهیه نرم افزاری برای برآوردن نیاز های مشتریان در این زمینه کند. با توجه به بررسی های ابتدایی و توانایی متخصصین شرکت، راه حل نرم افزاری «تحت وب» ارائه گردید که در همان ابتدا با اقبال مشتریان مواجه گردید.

با توجه به گذشت زمان و به روز رسانی های انجام شده با توجه به نیاز های مشتریان، این شرکت مفتخر است که به عنوان یکی از بروز ترین و قدرت مندترین سازمان ها در این زمینه خود را مطرح ساخته است.