post

اتصال وب حساب به سخت افزارهای مورد نیاز

یکی از دغدغه های تیم فنی معماری اطلاعات این است که با اتصال به سخت افزارهای مختلف سرعت و دقت دسترسی به اطلاعات را برای مشتریان فراهم آورد. در این راستا اتصال های زیر صورت گرفته است:
۱- اتصال به دستگاه های حضور و غیاب در بخش منابع انسانی
۲- اتصال به ترازوهای دیجیتالی با سه رقم اعشار در بخش تعریف کالا
۳- اتصال به VOIP برای مشاهده مکالمات تلفنی در بخش CRM

از طریق کانال زیر با نرم افزار وب حساب بیشتر آشنا شوید:
@webhesab