جهت تسهیل در امر گردش کالا، ورود و خروج، فروش، انبار گردانی و … استفاده از ابزارهای قرائت سریع امری اجتناب‌ناپذیر است. در این میان انتخاب تناسب سرعت، امنیت و قیمت باعث می شود مدیریت یکی از این ابزار ها را جهت امور مربوط انتخاب کند.  صرف نظر از هر یک از تصمیمات، وب حساب، قابلیت کار با تمامی انواع این ابزار کنترلی را فراهم نموده است.