برقراری یک نمایندگی خارجی نیاز به ابزارهایی دارد که بدون در اختیار داشتن آنها این امر نا ممکن و کمی سخت به نظر می‌رسد. استفاده از نرم افزارها به زبان‌های دیگر یا امکان فروش با ارزهای مختلف، و همینطور امکان استفاده کاربران بر اساس تقویم میلادی، گوشه‌ای از این امکانات است. در وب حساب قابلیت کار با ارز های مختلف در سیستم خرید و فروش خزانه و مالی فراهم است. نکته ی  حائز اهمیت، محاسبه تسعیر نرخ ارز در ثبت اسناد و در هر سند برای نشان دادن سود و زیان به لحظه و عدم انتقال آن به آخر دوره است. این ویژگی باعث می‌شود مبادلات ارزی و ریالی مرتبط همواره با هم بالانس بوده و تاثیر تغییر نرخ ارز در سود و زیان به لحظه قابل کنترل باشد.