تمامی فروشگاه ها برای مواردی مانند حراج اجناس راکد، بازه‌ های زمانی خاص، افتتاح شعبه جدید یا …  نیاز دارند تا کمپین های تخفیف را به طور مرتب در برنامه ‌های زمان ‌بندی در طول سال برقرار کند. ابزار قدرتمند تخفیفات وب حساب این امکان را می‌دهد که انواع متنوع تخفیفات را چه در شعب یا به صورت سراسری برگزار کنیم. هماهنگی این تخفیفات با نرم افزار crm ،برای جلوگیری از تخفیف دو برابر از امکانات مهم این برنامه است. بعضی از نمونه های این تخفیفات عبارتند از:

  • تخفیفات درصدی و مبلغی بر اساس حداقل خرید، بر اساس مشتری، بر اساس کالای خاص یا دسته کالا
  • هدیه یا آفر یا تخفیف بر اساس هر یک از المان های فوق
  • تخفیف برای مشتریان جدید
  • تخفیف برای فروشگاه های خاص
  • تخفیفات آخر فصل و …