الف) تبادلات

۱- پرداخت
راه های مختلفی برای ثبت پرداخت در سیستم وجود دارد که کارآمدترین آنها از این قسمت می باشد. پرداخت به تامین کنندگان، خریدهای متفرقه و … از این قسمت ثبت می شوند. روش «ورودی های سریع» سریع ترین راه برای وارد کردن راحت پرداختی ها در محدوده زمانی معین می باشد.

۲- دریافت
۳- انتقال وجه بین حساب های خزانه
به منظور انتقال پول از یک بانک و یا وجه نقد به حساب دیگر از این قسمت استفاده می شود.
۴- لیست اسناد دریافتنی/پرداختنی
۵-تطبیق حساب بانک

ب) استعلامات و گزارشات

۱- استعلام حساب خزانه
در این قسمت می توان با انتخاب حساب خزانه و بازه زمانی مورد نظر گزارش دلخواه از حساب مذکور را مشاهده نمود.

۲- گزارش های خزانه
می توان گزارشات کامل و متنوع و مرتبط با دیگر قسمت ها ایجاد نموده و خروجی گرفت.

ج) تغییرات

۱- حساب های خزانه
کلیه حساب های مربوط به سازمان از این صفحه تعریف شده و قابل حذف و ویرایش می باشند. برای افزودن یک حساب جدید پس از تعیین نام و نوع حساب و واحد پول باید کد حساب معین مرتبط با آن را انتخاب نمایید که قبلاً از قسمت مدیریت مالی/ تنظیمات/ معین ها تعریف شده اند.

۲- واحدهای پول
در صورت نیاز می توان علاوه بر واحد پول کشور، واحدهای دیگری را در این قسمت تعریف نمود که فقط آنها را می توان حذف یا ویرایش کرد.

۳- نرخ ارز
در این قسمت می توان نرخ ارزهای تعریف شده در قسمت قبل را بروزرسانی کرد تا قیمت جدید از تاریخ مذکور ملاک عمل قرار بگیرد.