راهنمای وب حساب

نرم افزار وب حساب دارای زیرمجموعه های ذیل می باشد که بسته به نیاز مخاطب قابلیت گزینش و سفارشی سازی خواهد بود:
۱- فروش
۲- خرید
۳- انبار و کالا
۴-تولید
۵- مراکز هزینه
۶- مدیریت مالی
۷- خزانه داری
۸- اتوماسیون اداری
۹- منابع انسانی
۱۰- مدیریت ارتباط با مشتری
۱۱- تنظیمات