قیمت گذاری یا تغییر قیمت‌ های کالاهای موجود، یکی از دغدغه های همیشگی مجموعه ها مخصوصاً در شرایط نوسانات قیمت است. به این نحو که گاهی لازم است قیمت یک دسته کالا به صورت درصدی یا مبلغی افزایش پیدا کند، و همین طور مشتریان متفاوت به صورت عمده فروشی، خرده فروشی یا فروش شهرستان و خارجی لیست قیمت های متفاوتی لازم دارند، که ممکن است درصدی از قیمت پایه باشند. از طرفی قیمت برخی کالاها به عوامل خارجی وابسته است، مثل کالاهایی که به قیمت ارز وابستگی دارند و مرتب درحال تغییر هستند. یا کالاهایی مانند طلا و جواهرات که مرتباً قیمت آنها متغیر است. پیش بینی تمامی حالات فوق امکانات لازم برای انجام هر یک از عملیات را فراهم کرده است

پاسخ گویی به مجموعه‌ های طلا و جواهر یا نقره و تغییر قیمت‌ کلیه کالاها بر اساس تغییر متغیر طلا، اجرت یا متعلقات از ویژگی‌ های وب حساب به شمار می آید