۱- مدیریت فروش
۲- مدیریت تامین کالا و خرید
۳- مدیریت موجودی و انبار
۴- مدیریت اموال و دارایی های ثابت
۵- مدیریت تولید
۶- تعمیر و نگهداری سیستم (نت)
۷- مدیریت مالی
۸- مدیریت حساب های خزانه
۹- مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)
۱۰- مدیریت منابع انسانی
۱۱- اتوماسیون اداری
۱۲- فروشگاه اینترنتی