الف) تبادلات

۱- ثبت سند
جهت ثبت سند، پس از انتخاب تاریخ و کد پیگیری، کد حساب مورد نظر را انتخاب نموده و در صورت نیاز به مرکز هزینه آن را تعیین کرده و در نهایت بستانکار یا بدهکار بودن حساب را مشخص کنید و آیکون اضافه کردن را فشار دهید.

۲- مرتب سازی اسناد
در صورت نیاز می توان شماره سندها را جهت مرتب کردن تغییر داد. برای این کار کافی است این صفحه را باز نموده و شماره سند فعلی را در کادر «شماره سند اول» و شماره سند نهایی را در قسمت دیگر وارد نموده و اعمال تغییرات را فشار دهید.

۳- ثبت بودجه
در این قسمت بودجه ماهانه برای هر حساب مشخص می شود.

ب) استعلامات و گزارشات

۱- استعلام دفتر روزنامه
۲- استعلام دفتر کل
۳- استعلام حساب های تفصیل
۴- استعلام مالیات
۵- ترازنامه آزمایشی
۶- گزارشات دفتر کل
۷- استعلام مانده تفصیل
۸- بیانیه سود و زیان

ج) تغییرات

۱- ورودی های سریع
بسیاری از معاملات شما که وارد می کنید تکراری هستند. اگر شما به طور منظم انواع مشابهی را ثبت می کنید مثلاً سپرده یا قسط های بانکی، دفتر روزنامه یا پرداخت کننده کالا و … ؛ ورودی سریع آن چیزی است که شما نیاز دارید. «ورودی های سریع» به عنوان معاملات از پیش تعیین شده نیز شناخته می شوند.
۱- ورودی های سریع
۲- علامات حساب
۳- تفصیل ها حساب تفصیلی نشان دهنده جزییات حساب معین می باشد. حساب های تفصیلی فقط در مورد آن دسته از حساب های معین که نیاز به جزییات بیشتری دارند ایجاد می گردد و از این نظر کلیه حساب های معین دارای حساب تفصیلی نخواهند بود. مبانی تنظیم حساب های تفصیلی در مورد هر یک از حساب های معین می تواند بر حسب مراکز هزینه، قابل تنظیم و ارائه باشد و امور مالی و حسابداری هر واحد تجاری بر حسب ضرورت، نسبت به تهیه و تنظیم و یا تکمیل آن اقدام می کند. جهت افزودن تفصیل جدید کافی است مشخصاتی که در تصویر سمت راست مشاهده می کنید را کامل نمایید و برای ویرایش یا حذف، نام تفصیل را از قسمت کادر بالا جستجو و انتخاب نمایید که صفحه ای مشابه تصویر سمت چپ باز خواهد شد.

همچنین برای تعریف مشتری، عرضه کننده و کارمند می توان از این صفحه نیز اقدام نمود. برای این کار پس از تعریف تفصیل جدید به نام فرد مورد نظر و کلیک بر روی «اطلاعات جدید برای تفصیل را اضافه کن»، صفحه ای مشابه تصویر سمت چپ بالا نمایش داده می شود که باید یکی از موارد مشتری، عرضه کننده و کارمند را متناسب با وی انتخاب نمود. با این کار به صفحات مربوطه هدایت می شوید که جداگانه توضیح داده شده اند.

۴- معین ها
حساب های معین نشان دهنده جزییات حساب کل می باشد. برای هر حساب کل، حداقل می توان یک حساب معین در نظر گرفت تا از طریق انطباق گردش عملیات حسابداری در طبقات کل و معین، امکان پذیر گردد . هر حساب معین باید ناظر بر اجزای تشکیل دهنده حساب های تفصیلی مربوط به خود باشد.
در این صفحه مطابق شکل می توان حساب های معین را ویرایش یا حذف نموده یا مورد جدیدی را اضافه کرد.

۵- حساب های کل
این طبقه از حساب ها در برگیرنده حساب های اصلی و نهایی واحد تجاری بوده و مبنای ثبت دفاتر قانونی و تنظیم صورت های مالی نهایی می باشد. هر حساب کل زیر مجموعه ای از «گروه حساب ها» بوده و باید ناظر بر اجزای تشکیل دهنده «حساب معین» مربوط به خود باشد.
در این صفحه مطابق شکل می توان حساب های کل را ویرایش یا حذف نمود و مورد جدیدی را اضافه کرد.

۶- گروه حساب ها
حساب هایی که مؤسسات مختلف برای ثبت و طبقه بندی رویدادهای مالی مورد استفاده قرار می دهند، بر مبنای نوع فعالیت، نوع اطلاعات مورد نیاز و حجم عملیات مؤسسه تعیین می شوند و به صورت پیش فرض به پنج گروه تقسیم می گردند:
۱- دارایی ها: نقد و بانک، حساب های دریافتنی
۲- بدهی ها: حساب های پرداختنی، پیش دریافت ها
۳- سرمایه: سرمایه مالک، برداشت
۴- درآمدها: درآمد حاصل از خدمات، فروش کالا
۵- هزینه ها: خرید کالا، هزینه حقوق
برای سهولت استفاده از حساب ها و پردازش اطلاعات برای هر یک از حساب ها شماره خاصی در نظر گرفته می شود.
در این صفحه مطابق شکل می توان گروه های پیش فرض را ویرایش یا حذف نمود و مورد جدیدی را اضافه کرد.