گزارشات به موقع و خبردار شدن از کالاهای راکد یا کم فروش برای جابجایی آنها به سایر شعب، یا انجام کمپین تخفیف، و همچنین بالانس به موقع موجودی کالا برای جلوگیری از اتمام موجود در یک شعبه، و انباشت آن در شعبه ی دیگر، ابزارهایی هستند که مدیریت مجموعه‌های زنجیره ای را آسان‌تر می‌کند. و همگی آن ها در وب حساب به راحتی ممکن است.