محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته یکی از ویژگی های مهم سیستم های مالی است که نقطه تمایز آنها در دقت و قیمت این سیستم ها است. در سیستم های یکپارچه ی جزیره ای(غیر ERP)، محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته تنها در صورتی امکان پذیر است که تمامی اسناد زیر سیستم ها به سیستم مالی منتقل شده باشد یا به اصطلاح ثبت دائم انجام شده باشد، که در این صورت با دو مشکل مواجه هستیم، یکی عدم امکان حذف یا تغییر در اسنادی که ثبت شده‌اند و دوم فاصله زمانی که همیشه در ارائه بهای تمام شده با امروز وجود دارد. یکی از ویژگی هایی که سیستم های ERP از آن بهره مند هستند ثبت به لحظه تمامی اسناد مالی و همینطور محاسبه بهای تمام شده کالا به صورت به لحظه (Live) است. یعنی بر اساس هر تغییری که در تمامی اسناد گذشته انجام بپذیرد، سیستم به صورت خودکار، بهای تمام شده را مجددا محاسبه و سندهای انحراف هزینه کالای فروش رفته را به صورت اتومات ثبت می کند. این ویژگی آورده های زیادی را به همراه دارد که به گزارشات سود واقعی و در لحظه، موجودی کالای ریالی واقعی و در لحظه و … می توان اشاره داشت.