فروشگاه آنلاین، یکی از ملزومات فروشگاه های زنجیره ای در فضای کسب و کار امروز است. اما تمامی شرکت ها با مشکلات زیر در راه اندازی فروشگاه آنلاین مواجه اند که بدون حل آنها نمی توان فروشگاه آنلاین موفقی داشت:

  • تعریف کالا در نرم افزار مالی و تعریف مجدد در فروشگاه آنلاین که باعث اشتباه و عقب افتادن در انجام کار است
  • به روز رسانی خودکار قیمت ها در فروشگاه آنلاین در هنگامی که این قیمت ها در نرم افزار فروش تغییر می کند
  • عدم بروز بودن موجودی فروشگاه آنلاین بر اساس موجودی واقعی شعب
  • عدم ارسال خودکار فاکتورها از فروشگاه آنلاین به نرم افزار فروش، انبار، خزانه و مالی
  • عدم یکپارچگی مشتریان شعب و آنلاین

در نرم افزار وب حساب تمامی این مشکلات با اتصال کامل فروشگاه آنلاین به نرم افزار مالی، فروش، انبار و خزانه حل شده است. تعریف کالا فقط یک بار انجام می‌ شود و به محض تغییر قیمت یا موجودی در شعبه واقعی، فروشگاه آنلاین هم تغییر می ‌کند. همچنین فاکتور ها در آنلاین، به صورت تمام اتومات ثبت می ‌شود و سایر موارد هم در سیستم یکپارچه است.

 امکان اتصال اپلیکیشن اندروید و  ios به فروشگاه آنلاین و همچنین فروش از طریق نرم افزارهایی مانند تلگرام هم در وب حساب امکان پذیر است .