مارس 1, 2019

دسترسی به اطلاعات تصمیم ساز

امروزه در این فضای رقابت برای تصمیم گیری سریع نیاز به اطلاعات به هنگام داریم. یکی از رسالت های سیستم ERP تحت وب در اختیار قراردادن […]
مارس 1, 2019

تکنولوژی تحت وب

سیستم های نرم افزاری تحت Dos بودند، تحت ویندوز شدند و نسل آینده سیستم های تحت وب هستند. این نرم افزارها بر روی یک سرور (کامپیوتری […]
مارس 1, 2019

اهمیت تحلیل و پیاده سازی

از آنجا که سیستم ERP سیستم بزرگی است که پیاده سازی آن کل سازمان را درگیر می کند یکی از مهمترین عوامل در اجرای موفق این […]
مارس 1, 2019

بروز باشید

تیم ما همواره به دنبال نوآوری است تا شما «بروز باشید».